Arşiv

12 Kasım 2008 Çarşamba

Muhtasar beyannameyi kimler üç ayda bir verebilir?

Bir kişinin üç ayrı SSK dosyası (işyeri) var. Birinde 8, ikincide 4, üçüncüde 7 işçi çalışıyor. Bu durumda muhtasar beyanname aylık mı üç aylık mı verilecek. Üç işyerinde çalışanların toplam sayısına mı bakılır yoksa dosyalar ayrı ayrı mı değerlendirilir?

İkinci sorum ise bir kişinin SSK dosyasında (işyerinde) Temmuzda 10, Ağustosta 9 ve Eylülde 11 işçi çalışıyorsa, muhtasar beyanname aylık mı üç aylık mı verilecek? Mehmet Taş

Gelir Vergisi Kanununun 98. maddesinde, zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanların, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre, zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı on ve daha az olan işverenler, 94. maddeye göre yapacakları bilumum tavkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla, her ay yerine üç ayda bir verebilecekler.

Diğer yandan, Gelir Vergisi Kanununun 62. maddesinde, “İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.” denilmiştir.

Bu hükümlere göre, işverenlerin çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısının hesabında, işyerinin değil, işverenin çalıştırdığı toplam hizmet erbabı sayısının dikkate alınması gerekiyor.

Buna göre, birinci sorunuzdaki işverenin üç ayrı işyerinde çalıştırdığı hizmet erbabı sayısı 10’un üzerinde olduğundan, muhtasar beyannamenin aylık verilmesi gerekiyor.

İkinci sorunuza gelince. Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işverenin, işçi sayısının 10’un üzerine çıkması nedeniyle bu hakkını kaybetmesi halinde, muhtasar beyannameyi üç ayda bir verme hakkını kaybettiği (işçi sayının 10’un üzerine çıktığı) aydan itibaren (bu ay dahil) muhtasar beyannamesini aylık olarak verecek. Sorunuzdaki işverenin muhtasar beyannameyi aylık olarak verme yükümlülüğü Eylül ayından itibaren başlar. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin muhtasar beyannameyi Ekim ayından, Ekim ayından itibaren de aylık olarak vermesi gerekir.

Gazeteport / Sezgin Özcan

Hiç yorum yok: